ים יבשה

 
    פ י ת ו ח   א י ש י   ו צ ו ו ת י

עברית  |  English  |  
כותבים עלינו - על ים יבשה  |  תמונות  |  בנק הידע  |  
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התחברות לחברים

תקנון ותנאי שימוש באתר:


השימוש באתר ים יבשה אינו מוגבל ולהפך. אולם בכל מקרה נבקש שמירה על הכללים הבאים:
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים.
עשויים להיות אי דיוקים בציטוטים הנובעים מתרגום חופשי
הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:  תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקניןהרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטים לעמוד בו הנך נמצא.
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם שלהשירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיהלך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללאהפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מימספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר אועקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים ו/או את פרטי חברתך לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אםתעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגיןפעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי
.
אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקיניםויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברהאינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא  בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידעוהתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישורהקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמיםבאתר ע"י צדדים שלישיים
.
החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה
.
אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמםבגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זהשכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה
.
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן
.
החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כךהודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם
.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדילכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.
 | הוספה למועדפים  | הפוך לעמוד הבית  |מפת האתר
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים