בחודשי הקורונה


טיפול רגשי מרחוק

טיפול רגשי בזמן חודשי הקורונה באפליקציות מותאמות ושיחות רשת / טלפון מרחוק. להיות בבידוד אבל לא לבד.

קרא עוד

טיפול רגשי עם ילדים מרחוק

מפגשי רשת לתמיכה רגשיים בילדים ונוער, טיפול רגשי מותאם לקצב ותכני השעה עם התחשבות באחים, בהורים, בעולמו הפנימי של הילד. "אמא, סגרו את הבית ספר בגללי ? "

קרא עוד

טיפול רגשי עם צוותי חירום

תודות לכם אנחנו עוד פה. ים יבשה לרשותכם בתמיכה רגשית לאנשים המשתתפים בצוותי החירום למלחמה בקורונה

קרא עוד