מי בא אחריי - יחסי העברה של אחאים

מי בא אחריי - יחסי העברה של אחאים

איזה סוג של אחר הוא האח עבורנו? מה מייחד את הקשר האחאי מקשרי זיקה אחרים? כיצד הקשר האחאי משפיע עלינו, על זהותנו ועל אישיותנו? ובאיזה אופן ההשפעות האחאיות באות לידי ביטוי ביחסים הטיפוליים? המאמר מבוסס על עבודת גמר שהגשתי לתכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב, ביוני 2010 אשמח לפרט עוד.

קרא עוד