1 דקות קריאה
גלישת גלים שיקומית לעיבוד של חוויות טראומה

מאמר שפירסמתי ב"פסיכולוגיה עברית"

התפיסה שלפיה הים הוא מקור לבריאות נפשית זוכה לעדנה הן מצד הציבור והן במחקרים עדכניים. במאמר מוצגת גלישת הגלים ככלי שיקומי לטיפול בצעירים המתמודדים עם חוויות מורכבות מהשירות הצבאי. מובאים הרעיונות העיקריים העומדים מאחורי גלישת הגלים, וכן פירוט המרכיבים השונים שבהם גלישת הגלים השיקומית תורמת להתמודדות עם חוויות שירות ועם טראומה, ועיבודן. 

להמשך קריאה - בפסיכולוגיה עברית