1 דקות קריאה
טיפול וחוויה ?

מהו טיפול חוויתי? מהו טיפול בעזרת אתגר ?

טיפול מבוסס אתגר הוא סוג של טיפול במשחק, סוג של טיפול בחוויה שנשען על עקרונות החינוך ההתנסותי. כלומר  עשייה המשלבת שיקוף, התבוננות פנימה- רפלקציה. 


הלמידה האישית, המודעות פנימה תתרחש כתוצאה של חוויה ישירה וכוללת את ההנחה שאדם לומד בצורה הטובה ביותר כשכל חושיו פעילים ומעורבים, אפילו בזמן של ריצה ולא רק של טיפוס אתגרי. 

זאת ועוד - חוויה רב חושית (בטבע או למשל בגלישת גלים) משפיעה על הגברת הפעילות הקוגניטיבית כמו למשל הזכרון ולרשותנו כאנשי טיפול ובהקשר טיפולי, יש הזדמנות לסייע לשינוי שהמשתתף ביקש ולהיעזר בזיכרון המוח והגוך בכדי להפוך חוויה לדפוס. 

יתרונות טיפול מבוסס אתגר וחוויה מתחדדים כיוון שהלקוח הופך משתתף אקטיבי בטיפול ולא רק צופה, כלומר כלל הפעילות דורשת ממנו מוטיבציה בצורה של אנרגיה, מעורבות ואחריות. לעתים, גם הישיבה בצד וחוסר הפעילות, למשל משתתף שבוחר לא להיכנס למים לגלוש מקיים את אותם תנאים של נקיטת וביצוע עמדה. 

טיפול מבוסס אתגר וחוויה מקיים מתח בין אלו שרואים בפעילות מאיץ לעיבוד התהליך ובין אלו ששימים את הדגש על הפעילות עצמה, מה דעתך שלך?  

בדרך כלל, מתן הדגש על ההתערבות על ידי איש המקצוע, הופכת את הפעילות החוויתית לטיפולית, עם כל "החפירות" והוא כולל 5 שלבים: 

  1. הגדרת הבעיה
  2. ביסוס ההתערבות על סמך מסגרת טיפולית תיאורטית
  3. בחירת התערבות על ידי אסטרטגיות מסוימות המתייחסות לבעיה של המשתתף ומתאימות לו עצמו
  4. ניסוח חוזה טיפולי והסכמה עליו.
  5. ביצוע - למשל חוויות בונות  אמון, אתגר על פי בחירה, במות טיפול מרובות, עיבוד רגשי, סיכון מחושב בסביבה לא מוכרת, הנאה ויחסים תרפויטים....

בסיס הטיפול הינה כי בתהליך של מודעות למגוון אפשרויות בחירה ועל ידי התנסות באפשרויות אלה בסביבה חדשה ומכילה, תוך כדי שהמשתתף מקבל משוב מיידי ואמיתי, אפשר ללמוד להשפיע באופן פעיל על סיכויי ההצלחה בעמידה במשימה, בשליטה בתגובות אימפולסיביות או בכל יעד שיבחר.

הגדלת המודעות העצמית של המשתתף בהבנתו את התוצאות המיידיות למעשיו והרחבת האפשרויות מהן יכול לבחור להגיב הם יעדים שמתרחשים בפועל. כמו גם  פיתוח מידה גבוהה יותר של אחריות כלפי עצמו וכלפי אחרים, לא רק בעבודה אתגרית בקבוצה. 

הישגים נוספים של התערבות זו כוללים פיתוח דרכי התמודדות, שליטה טובה יותר בסביבה, בניית תפיסה עצמית חיובית יותר  - חוויה של הצלחות.  דרך התבוננות בהתנהגויות לא יעילות שמתרחשות בפעילות עצמה וכמובן מתן מרחב ניכר להמחשה בהתנהגויות חיוביות ומיטיבות נוכל לשנות דפוסים. ההחלטות והמשוב מתקבלים עבורו בזמן אמת, כשכל החושים פעילים, ומגובים בעיבוד רגשי מקצועי בכדי להטמיע את השינוי מעבר לחוויה ומעבר לדפוס ההתנהגות לשטחי החיים כפי שבחרת.