כוחות במשפחהים יבשה מקדמת את הטיפול המשפחתי גם בחדר וגם בטבע. 

אנחנו רואים את המשמעות של מפגש משפחתי בכדי לחולל את השינוי שאינו קשור רק לחבר/ה אחד במשפחה אלא ליחסים ולעצם העובדה שכולנו שותפים במידה כזו או אחרת הן לקושי והן ליכולת לשפר. 

כל מה שקורה במשפחה קורה בחדר הטיפולים ובוודאי שבטבע וכאן נרענן כוחות כמו תמיכה, שותפות, חלוקה ובעיקר לא נהיה בודדים. 

הסרטון הבא ממחיש ראשית את עוצמה של סם בלום, וגם את העוצמה של המשפחה שתובא בשנת 2021 כסדרה בנטפליקס.