שטח פותח - יוזמת "ים יבשה" לטיפול שטח בהקשר טראומה


"כוח משימה של הקונגרס האמריקאי" הוציא צו  בו נדרשו הארגונים בעלי העניין בכל רחבי ארצות הברית לבחון הנגשת השטח והטבע עבור נפגעי טראומה של צבא ארה"ב. 

כוח המשימה של הקונגרס קיבל את הנחת המוצא המוכחת במחקר ובפועל כי הטבע הוא כלי שיקומי בעל השפעה משמעותית עבור נפגעי טראומה של צבא ארה"ב ולפיכך צריך להיות נגיש להם, תוכניות טיפוליות ללוחמים לשעבר עם PTSD ,לדוגמא, צריכות לקבל סיוע.

אז אם הקונגרס האמריקאי רואה בטבע ובחיבור של משאבי המדינה כוח שיקומי אפשר גם אצלנו... 

"שטח פותח" היא יוזמה לטיפול ושיקום דרך שטח. איגום הידע והניסיון שנצבר והנגשתו. 

מוזמנים להצטרף בעלי עניין שמאמינים בחשיבות של שטח, שהייה ועשייה בטבע, קבוצה לעזרה עצמית, קהילת שווים בהקשר של טראומה ופוסט טראומה. "שטח פותח" מביאה את היתרונות שיש במדבר למשל, בסיור, בטיול, במסע ובין השותפים הראשונים שמצטרפים "דרך לוטן".

בכנס הקרוב נקיים קבוצת עמיתים ללמידה בנושא. מוזמנים אנשים שחיים עם הפצע, מחוברים לשטח ולטבע ובעלי עניין. 

החלטתי כי זהו זמן מעולה להניע את "שטח פתוח" לשיקום דרך שטח לצד לצד ביסוס הספורט הימי שיקומי שאנו מעורבים בהם בהקשר של עיבוד חוויות שירות וטראומה.

מוזמנים להצטרף למסע.  

ניתן ליצור קשר בפרטי, מספר המקומות בסדנה הראשונה מוגבל, גם בשל הקורונה.