1 דקות קריאה
שיקולים בבניית תוכנית טיפול באתגר

לפנייך רשימת שיקולים לבניית תוכנית חינוכית-טיפולית דרך פעילות בשטח, דרך פעילות אתגר. רשימה זו שימשה אותי במפגשי הדרכת מדריכים ואנשי טיפול ולימדה על האופי של ההתערבויות, מה יותר חשוב למי... מהן שאיפות המנחים והמדריכים, מהו "המוצר" של התערבות אתגר ספציפית ולטובת תיאום ציפיות לצוות הנחיה.  

אשמח לסייע עוד בהדרכות נוספות לאנשי טיפול והדרכה, 

להלן הרשימה: 

בטיחות.

צרכי הפרט וצרכי כלל הקבוצה.היכולות שלך.

השלב בו הקבוצה והפרט מצויה (התחלה / בשלות / קישור לפעילות קודמת)

התאמה למטרת הפעילות היומית, הספציפית והכללית

אופי המשתתפים  / דפוס הלמידה של קהל היעד.

מאפיינים ייחודיים של קהל היעד.

גיל המשתתפים.

מספר המשתתפים.

עבודה אישית או עבודה קבוצתית

התייחסות לרף האתגר- למאמץ גופני, קוגניטיבי, רגשי וחברתי שבמפגש. 

דירוג המטרות. 

יכולת מעבר גמישה בין מטרות לפי הצורך.

יחידת ההנחיה – רקע המנחים, מקצועיות, הנחיה בקו, 

מיומנות עיבוד.

משך הפעילות שלרשותך היקף ורף האתגר - רצף תחנות או שילוב של רגיעה / הפסקות?

השגיות ואף תחרותיות  

נקודת ההתחלה - תתחיל בנקודה בה המשתתפים מתפקדים, לא בהכרח בנקודה הנמוכה ביותר 

שיתוף פיזי,במרב המרכיבים האפשריים (חוסר שיתוף = המדריך עושה ולא מתווך) הימנעות מכיוון ישיר למטרות בהן ההתנגדות גבוהה.

שילוב כלים נוספים (טיפוליים / פעילויות מתחומים אחרים) 

יצירת וניצול הזדמנויות: 

אלמנטים של לחץ  / מתח עבודה 

אישית או עבודה קבוצתית

עומק ההתערבות, עומק השיח, עומק העיבוד

דירוג יעדים, עבודה מול מטרה / יעדים או פתוח יותר? 

יכולת מעבר גמישה בין מטרות לפי הצורך.

חיבור למפגש קודם ומפגש הבא

ריכוז המאמץ בנקודות קריטיות (בטיחותית בוודאי).

הדגשת ההצלחות וייצוב הישגים, כמה מקום יש לצבירת הצלחות?התייחסות ל"הצלחה / כישלון" 

ניצול הזדמנויות ואירועים שעולה מהשטח - 

אפשרויות טכניות לעיבוד וניתוח: זמן, מקום פיזי, שותפים, תקשורת...

תנאי הפעילות, מקום פיזי, מרחב, שקט, בטן שליוה, אינטימיות, נוף, צל, חום / קור, קרבה לשירותים...

אפשר גם להבין את תפיסת האתגר, מה עומד מאחורי האגו באתגר ולכוון .